EVCİL HAYVANLARINIZ İÇİN AKLINIZA GELEN HERŞEYİ BULABİLECEĞİNİZ SİTEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ - KÖRÜNG YÖNETMELİĞİ
   
KÖPEK DÜNYASI
  VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ
  GERMAN SHEPHERD DOG
  KÖRÜNG YÖNETMELİĞİ
  KÖPEK SEÇİMİ
  KÖPEKLERDE AŞILAMA TAKVİMİ
  BAZI KÖPEK HASTALIKLARI
  KÖPEK BAKIM VE BESLEME
  KÖPEK EĞİTİMİ
  G.S.D. DÜNYA ŞAMPİYONLARI
  HAYVAN HAKLARI
  ŞECERE VE IRK NEDİR?
  ŞECERE TERİMLERİ
  SCHUTZHUND PUANLAMASI
  A.K.C. YE GÖRE IRK SINIFLANDIRILMASI
  KÖPEKLERDE PSİKOLOJİK SORUNLAR
  KÖPEK BAKMAYA HAZIR MISIN ?
  DOG KENNELS İN THE WORLD !!
  KÖPEK BARINAK ÖRNEKLERİ VE ÖNEMİ
  TÜRKİYE KÖPEK ÜRETİCİLERİ
  İletişim

Alper Çelebi // Köpek Üretim Uzmanı msn: mykop333@hotmail.com www.kopekureticileri.com

I GENEL BAKIŞ1.

Alman Çoban Köpekler Derneği, Dünya Alman Çoban Köpekleri Birliği (WUSV) tarafından tanınmış Alman Çoban Köpeği ırkının Türkiye'de üretimi konusunda Ana sorumlu sorumlu örgütüdür.

2.KÖRÜNG yönetmeliği WUSV tarafından tanınmış olan AÇKB’NİN Alman Çoban Köpeklerinin üretimi ve ırkın gelişimi için kullanılmaktadır. Bu yönetmelik Alman Çoban Köpekleri Derneği yönetmeliklerinin bir parçasıdır ve bütün üyeler için mecburidir.

3.KÖRÜNG’ÜN amacı; Irkın Karakteri, çalışma kalitesi ve anatomisinin korunması ve Geliştirilmesidir. Bu sayede üretime uygun damızlıklar seçilir ve üretime elverişli olduğu onaylanır.    

4.KÖRÜNG planı genel merkez tarafından belirlenir. Genel merkez klüplere korung düzenleme yetkisi verebilir.

5.Körüng ustası olanlar ancak ırkı değerlendirebilir.

6.Körüng’e takdim edilecek köpeğin sahibi mecburen Alman Çoban Köpekleri Derneği' üyesi olmalıdır. Bir köpeğin birkaç sahibi olduğu takdirde hangisinin imza atmaya yetkisi varsa Alman Çoban Köpekleri Derneği için sahibi o sayılır. Sahibinin Alman Çoban Köpekleri Derneği'nden çıkmasıyla köpeğin körüng ünvanı feshedilir. Üretici kitabına göre uygun görülmeyen köpek sahibinin köpeği körünge takdim edilemez, aynı köpek başkaları tarafından da takdim edilemez. 

7.Körüng ustasının kararı kesindir ve itiraz edilemez.

8.Bir günde körüng ustası incelemesi yapmak için 15 köpek alınabilir.

9.Körüng’ün sınavının tamamlanmasından sonra bütün belgeler yazıhaneyde toplanırlar. Belgelerin doğru oldukları onaylandıktan sonra geçerli belge verilir. Her yılın sonunda körünge iştirak etmiş köpekler bütün bilgileri ile birlikte derneğin bülteninde yayınlanır. Bültende dişi köpekler ve erkek köpekler ayrı yazılırlar. Körünge iştirak etmiş fakat geçememiş olan köpeklerin soyağacına işaret konur.

10. WUSV üyesi ülkelerde 2006 yılına kadar Korung raporu almış köpeklerin ünvanları dernek tarafından tanınır, kabul edilir. 2006 yılından sonra yurtdışında korung ünvanı almış köpekler Türkiye’de en az bir kez sınava girme mecburiyeti vardır.

 

 II. KÖRUNG'A İŞTİRAKETMEK İÇİN ŞARTLAR.

    1. Körüng’a sadece Alman Çoban Köpekleri Derneği'nin yetiştirme defterine yazılı, inceleme tarihinde 18 ayını doldurmuş olan Alman çoban köpekleri katılabilirler.

       2.    Minimum çalışma kabiliyetini belirleme sınavını almış olmalıdırlar.

    3. Alman Çoban Köpekleri Derneği'nin yetki tanımış olan veteriner tarafından kalça displazisi sonuçları olması gerekir.

    4. Sergiden en az "iyi" not almış olması. 

    5. Tekrar körünge girmek için bir önceki körüng belgesini getirmesi gerek.

    6. Hasta köpeklerin takdim edilmesi yasaktır. Arz edilen dişi köpek çiftleşmiş ise körüng yetkilisi (ustası) ne zaman takdim edileceğini ayarlar. 

    7.Takdim edilen köpekler damga numaraları kontrol edilir.

    8.Köpeğin körünge takdim edilmesi için, sahibi bütün belgelerinin aslını getirir. Kontrol hakkı körüng ustasınındır.

 

III. KÖRUNG Sınavının Gerçekleşmesi1.   

Korung’u düzenleyen organizator aşağıdaki gereksinimleri temin etmelidir.

-    Yeterli alan ve ilk yardım malzemeleri.
-    Yeteri kadar kalifiye  personel
-    Kantar, ştok (özel ölçme aleti), ve ölçme şeridi (mezura). Tabanca ( 6 mm kalibreli) ve yeteri kadar mermi.      
-    Sığınak (Çadır)
-    Rehberlere numara.
-    Seslendirme mecburi değildir.

    2.    Hayvanın psikolojisini Yoklama. Körüng ustası her takdim edilen köpeğin psikolojini/Karakterini test eder. Bu test körüngün başından sonuna kadar sınavın her aşamasında yapılabilir. Standartlara göre köpeğin kendine güveni olmali, çevresindeki dikkat dağıtıcılardan etkilenmemeli, sağlam sinir sistemine sahip, hoşgörülü fakat dikkatli olmalıdır.

    3.    15 adım mesafeden 2 el silâhla ateş edilir. Köpek silâh sesinden etkilenmemeli, çekinik davranış göstermeden rahat bir vucut diline sahip olmalıdır.

    4.    Korkmazlık ve mücadele etme isteğini yoklama yapmak. Körüng ustasının işaretiyle yuları olan köpekle birlikte rehber sığına doğru ilerlerler. Sığınağa 15 adım kaldığında rehber köpekten yuları alır, köpek ise onun sol bacağına yakın durumda yürümeye devam eder. Sığınağa 5 adım kaldığında aniden oradan figüran çıkar ve rehberin üzerine doğru koşar. Köpek derhal figüranın üzerine atlamalı ve onu ısırmalıdır. Figüran elâstiki bir sopayla 2 kez müsade edilen noktalara vurur. Körüng ustasının işaretiyle figüran her çeşit hareketleri sona erdirir. Köpek kendiliğinden veya emirle figüranı bırakması gerekir.      Rehber köpeğe yuları takar. figuran tehdit edici sesler çıkararak ileri doğru koşar ve köpekten uzaklaşır. 30–40 adım uzaklaştığında Hakemin onayıyla rehber köpeği yulardan çözer kendisi ise yerinde kalır. Figuran bağırarak köpeğe doğru koşar. Bu durumdada köpek tereddüt etmeden figuranı  Isırmalıdır. Kısa bir boğuşmadan sonra figüran hareketlerini sona erdirir. Köpek kendiliğinden veya tek komutla yardımcıyı bırakması gerekir. Eğer köpek bırakmaz ise, figüran daha 30 saniye hareketsiz kalır. Rehberin hakemin onayıyla 3 kez bırak komutu verme hakkı vardır. Körüng ustasının işaretiyle rehber gidip köpeği figüranın yanından alır. Eğer birinci alıştırmada "hücumda" ve ikincisinde "kontra ataklı kaçma denemesine" köpek kendiliğinden veya tek komutla hücumu durdurur ise Körüng yazısında bu "last ab" olarak yazılır. Eğer köpek bu istemi yerine getirmez ise "last nicht ab" olarak yazılır.    Bu yoklamalardan sonra umum değerlendirme şöyle yazılır:-    İfade edilmiştir (ausgepragt)-    Mevcut (Vorhanden)-    Yetersiz (nichttgenugend)Bu yoklamadan sonra körüng yetkilisi (ustası) damga numarasını kontrol eder.

5.    Ölçüleri ve ağırlık. Her köpeğin tartılması, göğüs kafesinin derinliğinin ve çemberinin ölçme işleri Körüng ustası tarafından gösterilen yardımcı yapar. Yerden omuz yüksekliğine kadar ve uzunluğunu ölçme işlemlerini körüng ustası tarafından yapılır.

6.    Hareketlerini değerlendirme ve köpeği duruşunda değerlendirmek.     Bu değerlendirme sırasında körüng ustası köpeğin anatomisinin raporlamasını yapar. Körüng raporunun yazılması bittikten sonra Körüng ustası yazılanların doğruluğunu yoklar imzalar, yazılanları ve verilen körüng-kıdemi (Körüng-klâsı) hoparlörden bildirir. Körüng sınavından sonra evraklar yazıhaneye gönderilir. Yazıhane gerekli belgeyi hazırlar ve verir. 
    IV. KÖRUNG DERECELERİ.   


1. Körüng I üretim için  tavsiye edilenler arasında en yüksek derecedir.

    Aşağıdaki maddelere cevap veren köpekler KKL 1 ünvanına sahip olabilirler.   

    — Anatomik yapısı, ölçümleri ve ağırlık bakımımdan tamamen cinsin standardına uygun olanlar.     

    — Davranış bakımından kendinden emin, rahat, korkmaz ve mücadeleye istekli olmalıdırlar.
    — Pürüzsüz, kusursuz Tam teşekküllü dişleri olmalı.  Bir ikiz ön azı dişi olabilir. 

2. Körüng klâs 2 aşağıdaki köpeklere verilebilir:
    — Anatomi yapılışlarında çok küçük kusurları olanlar.
    — Standarda gösterilen, yerden omuz yüksekliğindeki ölçülerden 1 cm alçak veya yüksek olabilirler.
    — Sertlik, korkmazlık ve mücadele isteği için "mevcut" değerlendirme alanlar.
    — Bir ön azı dişi veya bir kesici dişi olmayan, iki birinci ön azı dişi olmayan, bir birinci ön azı ve bir kesici dişi olmayan, bir ikinci ön azı dişi olmayan, aşağıdaki iki orta kesici dişlerinin azıcık ileri çıkık olanlar.

 

V.        Körüng-sınıfının yükselişi.


    İlk defa KKL 2 almış olan köpeğin sahibi tekrara aynı körüng ustasının yanında klâsını yükseltmek için bir yıl geçtikten sonra girebilir.


    Başka körüng ustası yanında sınava (Körünge) girebilir ancak birinci körüng ustasından izin almalıdır. Yine eski sınavdan bir yıl geçmesi gerekir. Körüng-kıdemi (Körün-klâsı) yükseltmek sadece bir defa olabilir.

VI.    Körüng sınavına katılamaz olanlar

    — Anatomik açıdan oldukça kusurları olanlar.

    — Standardın üzerinde büyük olan köpekler— Testis veya testisleri eksik olanlar.

    — Diş sisteminde kusurları olanlar. Bir üçüncü on azı dişi olmayanlar, iki kesici dişi olmayanlar, bir ikinci ön azı ve bir kesici dişi olmayanlar, bir birinci ön azı ve bir ikinci ön azı dişi olmayanlar, iki ikinci ön azı dişi olmayanlar.

    — Pigment yapısında oldukça kusurları olanlar.

    — Uzun ve uzun-sert kıllı köpekler.

 

VII. Körüngün (İncelemenin) Süresi.

        Alman Çoban Köpeği bir defa Körüng’ ten geçmiş ve üretimi için gereken ünvanı almasından bir yıl sonra tekrar aynı ünvanı aldığında bu ünvan hayatı boyunca geçerlidir ve artık Körüng sınavına girmez.

    —    Hamile köpeklerin incelenmesi bir yıl için ertelenebilir. Körüng gününde çiftleşme belgesi getirilmeli. Eniklemeye gününe 42 günden daha az kalmamış olmalı. Aynı böyle emzikli olan köpekler için de geçerlidir. Eniklemesinden 42 gün daha az olmamalıdır.

    —    Başka sebeplerden dolayı Körüng ertelenemez. 

 

VIII.  Körüng Derecesinin Durdurulması.

    — Köpek, Alman Çoban Köpekleri Derneği'ne üye olmamış bir kişiye satıldığında veya satın alan kişi üç ay zarfında (satın aldıktan sona) üye olmaz ise körüngün yürürlüğü durdurulur.


    — Köpeğin sahibi Alman Çoban Köpekleri Derneği üyeliğinden çıkarıldığında körüngün yürürlüğü üyelikten çıkarıldığı tarihten itibaren durdurulur.


    — Durdurulma işlevi “Körüng’ ten mahrum etmek usûlü” vasıtasıyla yapılır. Bu işlemi uzman incelemesi yapmış olan körüng ustası tarafından yapılır. Aynı kişi Körüng bültenine yazılmasını ve malûmat verilmesi için yazıhaneye bildirir. Aynı böyle mukabil Yerel Grup Yönetimi tarafından da bildirilebilir.